Populära Tärningsspel Online

Backgammon Online Backgammon är ett spel som brukar sig av två tärningarna. Tärningskasten i spelet avgör hur långt du tillåts gå, samt om du lyckas komma ”hem” med en spelpjäs.
Risk I Risk kommer flertalet tärningar att användas. Beroende på hur många trupper du har närvarande vid en strid om ett område, kommer du tilldelas olika antal tärningar.
Monopol I Monopol är även tärningen en viktig del av spelet. Den avgör hur många steg du tillåts gå på spelplanen.
Yatzy Yatzy är ett tärningsspel helt baserat på den klassiska sexsidiga tärningen. Likt i Risk kommer du ha flera att använda dig av, där målet är att finna sifferkombinationer för vinst.
Craps Craps är ett casinospel som även kan spelas hemma i vardagsrummet. Målet med Craps är att få fram särskilda kombinationer med två tärningar. Spelet är mycket populärt, särskilt när insatser är inblandade. Det engelska uttrycket ”To be on a roll” har sitt ursprung från detta spel.

Ett tärningsspel kan definieras som någon typ av spelform där tärningar ingår. Detta kan röra sig om tärningar vars anvisade siffror anger hur många steg man tillåts ta, till tärningskast där siffrorna ger särskilda fördelar eller rent utav är en del av vinstvillkoren. Tärningen har länge varit en del av den västerländska kulturen och har använts som ett föremål för slumpmässiga utgångar.

Detta märks inte minst i inledningen på många spel, där ett tärningskast avgör vem som får inleda spelgången. Vissa spel där tärningar inte ens ingår använder sig av den här metoden. Således kan ett tärningskast vara lika mycket en del av spelet, som det kan ses som en variant av att singla mynt.

Här ovan kan du läsa om olika typer av spel med tärning som är tillgängliga online, där kasten och siffrorna har olika betydelse. Vid internetspelande avgörs kasten dock inte av en tärning. I stället används en RNG-modul (Random Number Generator) för att slumpa fram siffrorna. Grafiken brukar dock vanligen vissa upp en tärning, då det är den referens vi använder oss av i sådana här spelsammanhang.

Rekommenderade tärningsspel Online 2024

Yatzy

Yatzy är ett tärningsspel där du helt och hållet vänder dig till de sifferförsedda kuberna för spelgången. De flesta svenskar idag känner till konceptet med Yatzy, även om de aldrig spelat själv. Spelet är underhållande för folk i alla åldrar och är således anpassat både för vuxna som det är ett Spel för barn.

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit, även känt som TP på svenska, är ett kunskapsspel. Det går ut på att du skall svara rätt på frågor för att avancera vidare genom spelgången. Frågorna som svaren befinner sig på kort, vilka är färgmärkta utifrån vilket ämne det handlar om. Dessa färger motsvarar de på de olika spelrutorna. Här har tärningen en lite mindre roll att spela, om än dock mycket viktig. Det är genom tärningskasten som du rör dig över spelplanen. Således avgör tärningen vilket ämne du får en fråga i.

Risk

Risk är ett strategispel där du använder dig av tärningar för att marschera mot segern. Spelplanen äger rum på en världskarta, där alla världsdelar är representerade. Som tärningsbaserat spel kommer du vara beroende av kasten för att kunna utkämpa dina strider. Får du lägre resultat än motståndaren du utmanar, kommer du förlora slaget.

Fia Med Knuff

Fia med Knuff är ytterligare ett spel som är mycket anpassligt för barn. Det har en enkel men händelsefylld spelgång där tärningskasten avgör hur många steg du får ta över spelplanen. Särskilt i slutskedet av spelet, när du skall ta dig in i mitten av planen, är det viktigt att du har tärningskasten på din sida.

Warhammer: Age of Sigmar

Warhammer: Age of Sigmar är ett så kallat Table-Top Spel. På svenska kan det även refereras till som ett figurinspel. Likt risk, kommer du använda dig av tärningar i Warhammer för att utkämpa slag. De avgör även hur du rör dig över spelplanen och är en integral det av spelgången. I Warhammer: Age of Sigmar tärningsspel kommer du använda dig av ett antal tärningar.

Monopol

Monopol är ytterligare ett spel, likt Yatzy, som de flesta bör känna till. Detta finansinspirerade sällskapsspel har blivit en del av det västerländska kulturarvet. Du använder dig av tärningar i Monopol för att röra dig över spelplanen. Beroende på vilka fastigheter du vill investera i, eller negativa spelrutor att undvika, kommer tärningskastet ha en avgörande roll att spela.

Backgammon

Backgammon är ett av de äldsta spelen i världen. Det härstammar från antiken, då man redan då hade tillgång till tärningar. Här kommer du använda dina tärningskast för att avancera framåt över spelplanen. Två stycken tillhör de traditionella reglerna, är du även får gå dubbelt så långt om du skulle få upp två identiska siffror på tärningskastet.

Tärningsspelkategorier

Ett spel som inkluderar en tärning kan som sagt se annorlunda ut beroende på spelformen. I vissa fall kommer tärningen att enbart ha en begränsad roll att spela, såsom rörelse på spelplanen. I andra fall har denna slumpmässighet som en tärning erbjuder flertalet roller att uppfylla under spelgången.

Rörelseaspekten är dock den mest vanliga, särskilt i de enklare spelen. När du kommer till mer avancerade spelformer såsom figurinspel och dylikt, blir det än mer invecklat med vad ett tärningskast betyder. Här nedan kan du nu läsa om ett antal kategorier på tärningsspel där sifferkuberna yttrar sig på olika sätt.

Sällskapsspel

I sällskapsspel såsom Monopol eller Tjuv och Polis är tärningar oftast relaterade till din rörelseförmåga. Du får alltså gå så många steg över spelrutorna som siffran på tärningen (eller tärningarna) anvisar. En tärning i dessa sammanhang kan även introducera specialfunktioner i spelet, så länge du slår rätt siffra.

Sifferspel

I ett sifferspel med tärningar behöver du allt som oftast finna kombinationer eller högsta värde med dina slag. Yatzy är här ett utmärkt exempel på hur det ser ut. I det här spelet kommer du enbart använda dig av tärningarna för att med turens hjälp, samt lite strategi, få så höga poäng som möjligt. Poängen avgörs utefter hur tärningskasten artar sig samt vad du väljer att spela på.

Casinospel

Man finner idag ett antal tärningsrelaterade casinospel. Vi har redan nämnt ett längre upp på den här sidan, dvs. Craps. Dock är tärningsspel av den här arten mycket populära särskilt på den asiatiska spelmarknaden. Där finner man mängder med varianter på casinoupplevelser som är centrerade kring tärningskast.

Tärningsspel genom historien

Tärningen såsom vi känner till den idag har existerat under en mycket lång tid. De första tärningarna bestod antagligen av stenar som hade minst två urskiljbara sidor. Under årens gång skedde dock en utveckling och tärningar började produceras utifrån ben av djur. Det är därför vår tärning ser ut som den gör idag, med en vit yta försedd med svarta prickar som hänvisar till en siffra.

De moderna sexsidiga tärningarna skall alltså efterlikna ben. Tärningsspel är mycket populära världen över. En tärning erbjuder för en slumpmässighet som är svår att finna på annat håll. Det är även svårt att fuska med ett tärningskast, så länge du inte har modifierat din tärning genom viktfördelar på en sida.

Vanliga Frågor & Svar om tärningsspel

Hur länge har man spelat med tärningar?

Vilken är den vanligaste användningen av tärningar i spel?

Vad är Craps?

Hur många typer av tärningar finns det?