Risk Sällskapsspel

Risk är ett av de mest populära sällskapsspelen i världen. Idag är det väl etablerat som en del av den västerländska kulturen, med många referenser till spelet i allt från Tv-serier till film. Baserat på krigföring och kolonialisering, är det din uppgift att manövrera dina arméer över spelplanen i jakt på nya erövringar. Det går idag att även spela Risk online. Detta sker då genom en betalversion. Här kommer du kunna läsa mer om allt som berör sällskapsspelet Risk.

Risk – Så spelar du

Risk har ett simpelt upplägg i sin princip. Spelet går ut på att erövra områden på en karta, vilken således utgör spelplanen. Detta sker genom att du flyttar runt spelpjäser, vilka i sin tur representerar olika typer av arméer. Du utkämpar slag genom att flytta till samma område som en motspelare har sina trupper placerade på. Därefter slår ni två tärningar om vem som kommer gå vinnande ur striden.

Skulle du vara den som vinner, kommer du att erövra det området ni slogs om. Spelet bygger främst på strategi, där det är viktigt att ha en god hand över sina resurser. Du kan snabbt komma att förlora manskap om du är oförsiktig. Samtidigt gäller det gamla engelska uttrycket ”Fortune favours the bold!” (Turen gynnar den modige) även väl in på en lyckad spelutveckling.

Risk har länge varit en favorit bland de som spelar sällskapsspel. Det är grandiost och kan ta en längre tid att genomföra. Således är det inte ovanligt att vissa spelsessioner varar över ett antal tillfällen, där man då sätter upp spelplanen såsom man lämnade den sist. I andra fall kan man glatt spendera de timmar det tar att spela klart.

Spelet kommer vara underhållande för alla möjliga åldrar. Dock är det förslaget att man bör vara minst 10 år fyllda för att förstå alla nyanser som Risk har att erbjuda. Beslutsfattandet om hur du skall både fördela dina trupper samt vilken väg du skall ta till din nästa erövring är centralt för Risk.

Spelupplägg

Risk Sällskapsspel 1

En klassisk utgåva av Risk består av flertalet artiklar som är viktiga för spelgången. Det första som du behöver för att framgångsrikt kunna spela Risk är en spelplan. Därefter skall en uppsättning av spelet även komma med 14 uppdragskort. De här kommer genom spelgången att diktera hur du skall nå din seger. Det handlar inte bara om vem som kan erövra mest mark, utan även om att erövra rätt territorium.

Det tillkommer även 44 så kallade ”Riskkort”, vilka avgör vart du placerar ut dina arméer vid spelets början. Dessa kommer även kunna bli utbytta ut vid ett senare skede till fler arméer, vars antal beror på vilket värde kortet har. Det finns även spelpjäser, dvs. arméerna, vilka kommer i sex stycken uppsättningar i olika färg. Det är nämligen tänkt att Risk skall spelas mellan 3–6 spelare.

Varje set av arméer består av infanterister, kavallerister samt artilleri. De representerar i sin tur ett värde på respektive 1, 5 och 10. Sist men inte minst använder man sig även av tärningar i Risk. Dessa är fem till antalet och bär även på en särskild färg. Tre av dem skall vara röda, medan två brukar bära en blå färg. Tärningarna är avgörande för att kunna utröna både vem som vinner ett slag samt vem som inleder spelgången.

Artiklar Antal
Spelplan 1
Spelpjäser 6 set (Varje set består av 40 infanterister, 12 kavallerister samt 8 artilleri-pjäser). Totalt 360 spelpjäser
Riskkort 44
Uppgiftskort 14
Tärningar 5 (3 röda och 2 blå)

 

Spelplan

Spelplanen i Risk består som nämnt tidigare av en världskarta. Alla de sju stora kontinenterna är representerade, med tillhörande landmassa. De territorium som existerar på varje kontinent varierar till antalet. Uppdelningen ser ut som följande:

 • Europa: 7 territorium vilka är blå till färgen.
 • Nordamerika: 9 territorium vilka är gula till färgen.
 • Sydamerika: 4 territorium vilka är röda till färgen.
 • Australien: 4 territorium vilka är lila eller rosa till färgen.
 • Asien: 12 territorium vilka är gröna till färgen.
 • Afrika: 6 territorium vilka är bruna till färgen.

I Risk kommer du inte kunna flytta flertalet steg per spelomgång. Dina arméer är låsta till att förflytta sig till de närliggande regionerna. Du kan således inte hoppa över ett par territorium för att nå en annan punkt på spelplanen. Det är således viktigt att man planerar ut sina drag i enlighet med vilka resurser man har till hands samt vilket rörelsemönster över kartan som är möjligt.

Den klassiska spelplanen tar formen av en världskarta, likt den vi nämnt här ovan. Det finns dock andra varianter av spelet där det här inte är fallet. Risk är ett anpassningsbart tema som kan placeras in i de flesta scenarion där krigföring pågår. Således är det populärt med att anamma spelet till världar som bland annat kan tillhöra fantasy-genren. Det finns idag Riskspel både för Game of Thrones som Sagan om Ringen.

Spelinledningen i Risk

Innan du kan inleda en spelsession av Risk måste du förbereda spelplanen. Det här kan se annorlunda ut beroende på hur många som spelar. Det finns dock vissa grundläggande regler och tillvägagångssätt som stämmer oavsett antalet spelare. Det första är att alla som deltar i spelet tilldelas ett uppgiftskort vid spelets början. Detta skall synas av dig och ingen annan innan spelet inleds.

I nästa steg av förberedelserna behöver varje spelare bli tilldelad sina utgångsarméer. Här skiljer dock det antalet beroende på hur många som spelar. Fördelningen av de första arméerna skall se ut på följande vis:

 • Vid 3 spelare skall varje deltagare få arméer som motsvarar 35 trupper.
 • Vid 4 spelare skall varje deltagare få arméer som motsvarar 30 trupper.
 • Vid 5 spelare skall varje deltagare få arméer som motsvarar 25 trupper.
 • Vid 6 spelare skall varje deltagare få arméer som motsvarar 20 trupper.

I nästa skede är det dags att fördela de territorium som skall ockuperas av spelarna. Detta sker genom att givaren delar ut alla Riskkort jämnt. Om ni dock är fyra eller fem personer, kommer två att per automatik och enligt matematikens lagar att få ett extra kort. Det här bör dock inte ha någon större inverkan på spelgången.

De arméer som delats ut skall nu placeras på alla de områden som en spelare ockuperar. Du kan placera hur många trupper du önskar på ett område, med dock kravet på att alla landmassor i ditt territorium behöver ha minst en armé. Redo att börja spela!

Spelgången

Risks spelgång är uppdelad i faser som gäller för alla spelare. Du kommer således att inleda din spelomgång på samma sätt som dina motspelare. De ser ut som följande:

Fas Händelseförlopp
1 I den första fasen behöver du se över förstärkning av ditt territorium. Du använder således den här fasen till att placera ut nya trupper på spelplanen.
2 Stridsfasen. Här klargör du vilket område du invaderar och inleder striden om det territoriet. Detta sker genom att du och din motståndare slår tärningskast.
3 I den tredje fasen, efter att du både förstärkt ditt territorium samt utkämpat strider, är det dags för truppförflyttningar. Här får du nu flytta arméer över spelplanen från ett ockuperat område till ett annat, förutsatt att de två områdena ligger bredvid varandra.

Vi kommer nu gå in lite mer ingående på hur faserna utvecklar sig här nedan.

Faserna

Risk Sällskapsspel 2

 • Fas 1
 • Fas 2
 • Strid och förluster (Fas 2)
 • Fas 3
 • Vinst i Risk

Fas 1 – Förstärkningen

Fas 1 är som nämnt ovan den fas där du förstärker dina ockuperande områden med fler arméer. Inför varje ny spelrunda kommer du att bli tilldelad arméer som motsvarar hur många områden du besitter. Detta sker genom att du gör en sammanräkning av antalet territorium och fördelar sedan dessa på tre. Den siffran du då får upp representerar hur många arméer du blir tilldelad.

Du kommer dock alltid ha rätt till minst tre trupper. Skulle du således enbart sitta på säg 5 territorium, kommer du ändå få tre trupper att placera ut. Antalet arméer rundas även ner, så skulle du ha säg 16 territorium, är det 5 trupper som du blir tilldelad. För att utöka den förstärkning du får behöver du således erövra fler områden på spelplanen.

En extra regel gäller vid den totala kontrollen över en kontinent. Skulle du ha detta, kommer du få ett extra antal trupper att placera ut. Det här rör sig då om: 2 för Australien och Sydamerika, 3 för Afrika, 5 för Europa och Nordamerika samt 7 för Asien. Du kommer dock behöva ha alla territorier på en kontinent i besittning för den här förmånen.

Du kommer även kunna byta ut Riskkort mot fler arméer. Dessa får du i takt med att du invaderar och erövrar nya områden på kartan. Antalet extra trupper du får tilldelas i set, där du behöver ha tre kort med samma truppslag på för att kunna byta dem. De ser då ut så här:

 • 3 kort med infanterist för 4 trupper.
 • 3 kort med kavallerist för 6 trupper.
 • 3 kort med artilleri för 8 trupper.

Fas 2 – Striden

I den andra fasen är det tänkt att börja slåss om nya territorium. Det här är dock inget du behöver göra och är således den enda fasen som man kan hoppa över om man så önskar. Strider i Risk utkämpas med hjälp av tärningarna. För att inleda en offensiv mot ett önskat territorium behöver du klargöra att du just strider om den delen på kartan. Detta kan dock bara ske om du har såväl ett eget territorium samt trupper på det området nära intill konfliktzonen.

Du kommer även på förhand, dvs. innan slaget inleds, behöva förklara hur många av dina trupper som deltar i striden. Du behöver således inte använda alla arméer du har på ett område, utan kan här vara strategisk i hur många du tar med dig. Man måste dock alltid lämna kvar minst en armé på ditt område. Som den attackerande styrkan kommer du få använda så många röda tärningar som trupper du använder.

Du behöver således ha minst tre arméer med dig för att få bruka alla tre röda tärningar. Den som försvarar sig kommer ha dom blå tärningarna att använda sig av. Om försvararen har tre eller fler trupper i sitt område, får båda blå tärningar användas. Skulle det vara färre än tre trupper i försvar, är enbart en tärning tillåten.

Strid och förluster (Fas 2)

Slaget utkämpas med de högsta numren som kommer upp på tärningarna. Både anfallare och försvarare slår samtidigt. Därefter jämför man utgången på kasten, där man då räknar det högsta värdet på varje enskild tärning. Den som får det högsta slaget på en av sina tärningar vinner den första delen av bataljen. Då måste den förlorande parten omgående ta bort en av sina arméer från striden.

Skulle både det högsta tärningsslaget på en röd samt en av de blå tärningarna vara lika, vinner försvararen. Om dock mer än en tärning har använts av båda sidorna, kommer den näst högsta siffran att jämföras. Samma regel för förlust gäller dock. Som exempel, om anfallaren har två tärningar och försvararen två och anfallaren slår 6 +6 medan försvararen får 6 + 5, så vinner den som anfaller.

För varje strid, dvs. tärningskast, uppstår en paus i spelet. Här kan då den som anfaller välja att göra ett nytt drag på en annan sida av spelplanen eller fortsätta sin attack. Om du skulle komma att vinna striden om ett territorium, behöver du flytta över det totala antalet trupper som du använde under slaget till det nyligen erövrade området. Dessa kan sedan flyttas tillbaka under fas tre.

Fas 3 – konsolideringen

I den sista av de tre faserna som man går igenom under en spelrunda, är det dags att konsolidera din närvaro på de olika territorierna. Detta sker genom att du nu tillåts flytta runt dina trupper över spelplanen till redan ockuperade områden. Det finns dock begränsningar på hur mycket du tillåts göra i den här fasen. Du kan som exempel enbart genomföra en truppförflyttning.

När den är över kommer spelturen att gå över till nästa deltagare i Risk-spelet. Du kommer även enbart kunna flytta trupper mellan närliggande områden. Du kan således inte ta och flytta säg en kavallerienhet från den nordamerikanska kontinenten till ett territorium i Asien.

Vinst i Risk

Faserna fortsätter att äga rum i tur och ordning genom spelrundorna fram tills att en av deltagarna klarat av uppgiften på sitt uppdragskort. När detta är uppnått, behöver kortet visas för alla andra spelare så de kan granska det. I en annan variant av spelet, vilket förlänger speltiden avsevärt. Behöver en spelare kontrollera alla territorier på spelplanen. Den här spelmodellen brukar dock som sagt bli en långdragen historia och är bäst anpassad för två spelare.

Risk Spelregler

Vi har redan gått igenom många av de regler som förekommer i Risk. Det finns dock en kategori av Risk-regler som är anpassade för en annan typ av spelande. De här är ämnade att ge ytterligare dimensioner till spelgången och är således inte en del av det klassiska upplägget. Det kan dock vara roligt att utforska andra aspekter av Risk med lite annorlunda regelverk. Här nedan kan du läsa om två exempel på Risk med några extra tillägg i väg av regler.

 • Risk utan uppdragskort: Om du vill spela en mer omfattande variant av Risk, så lägger du undan uppdragskorten. I stället blir då målet att erövra alla områden på spelplanen. Total dominans och gedigen förgörelse av dina motståndare är vad som leder till segern.
 • Risk med huvudstäder: Man kan även spela Risk med huvudstäder. Dessa måste bli deklarerade innan spelet börjar av alla deltagare. Skulle en huvudstad intas, måste den förlorande parten ge upp alla områden de äger på den kontinenten till segraren.
 • Två spelare i Risk: Är ni två som spelar risk måste ändå alla områden bli ockuperade på kartan. För det här tilldelas varje spelare 40 arméer, medan ytterligare 28 sätts ut som ”neutrala” styrkor. De neutrala arméerna kan bekämpas. Dock sker det genom att den attackerande slår sina tärningar, medan den andre spelaren får slå för försvararen.

Risk taktik & Strategi

Risk Sällskapsspel 3

Det finns mängder med strategier att använda sig av i Risk. Det är ändå ett sällskapsspel som just är baserat på strategiskt och taktiskt tänkande. Alla kommer dock behöva ta sig an spelet såsom de själva anser är bäst. Det kan hjälpa att vara försiktig och eftertänksam, samtidigt som mod och fart även har en plats under spelgången.

Det viktigaste är dock att du alltid tänker på försvar i alla drag du gör. Du vill inte lämna ett område exponerat och under dåligt skydd. Försök således alltid förstärka dina gränsprovinser till andra spelare. Det här kan vara en av nycklarna till en slutgiltig seger.

Risk Online

Det går idag att spela Risk på nätet. Detta sker då genom spelportaler, där du antingen kan möta en datoriserad motståndare eller andra personer online. Fördelen med att spela risk på nätet är att du kan göra det vartsomhelst i världen. Du behöver inte bära med dig en hel låda med det fysiska spelet, utan kan som exempel använda din telefon.

Det finns även många aspekter av den virtuella varianten av Risk som är enklare, såsom inställningar eller modifikationer till spelet. Sist men inte minst kan du även få en mer visuellt engagerande spelupplevelse om ditt Risk-spelande sker genom en dator. Det finns idag en genre av datorspel som på många sätt liknar Risk.

Bland dessa var Total War-serien en av de första att utforska ett spelsätt där du både har en stor karta över världen samt ett mer RTS-liknande (Real Time Strategy) scenario när du utkämpar slag. Total War-spelen är mycket populära och har hundratusentals aktiva spelare idag.

Risk – Det stora strategispelet

Risk uppfanns i Frankrike i 1957. Det var då ursprungligen en storslagen idé om hur man får in aspekterna av världsdominans i ett sällskapsspel. Det får sägas att fransoserna lyckades väl, då Risk idag är ett väletablerat spel som de flesta i västvärlden känner till. Principen med spelet är relativt enkel, det handlar om att erövra områden från sina motståndare.

Spelgången kan även skifta mellan att vara långsam till att bli hektisk väldigt snabbt, precis som mer ”reguljära” krig. Du kan använda dig av flertalet olika taktiker för att nå fram till ditt mål, vare sig detta handlar om total dominans eller att klara av uppdragskortets uppgift. Detta erbjuder otroligt många nyanser till Risk, vilket kan vara underhållande för en stor skala av deltagare.

Det rekommenderas att man är mellan 2–6 personer som spelar, dock är det inte ovanligt att man i sammanhang med mer folk placerar sig i lag. Då kan varje spelare, även de i lagen, få varsitt uppdragskort som de inte får visa för vare sig motståndarna eller sin medspelare. Risk blir i det här scenariot även ett politiskt drama, vilket ger sällskapsspelet ytterligare en dimension.

Vanliga Frågor och Svar om Risk

Hur många spelare i Risk?

2-6 är rekommenderat.

Hur strider man i Risk?

Med tärningar.

Får jag placera ut mina trupper som jag vill i Risk?

Ja, så länge du förhåller dig till dina tilldelade områden.

Hur många arméer kan jag använda under ett slag?

Så många du önskar, givet att du lämnar minst 1 kvar för att försvara ditt område.