Warhammer: Age of Sigmar Bordsspel – En Genomgång

Warhammer: Age of Sigmar är ett mycket populärt bordsspel som innefattar strider mellan målade figurer. Komplext, engagerande och framför allt djupgående, har Warhammer spel av den här typen fångat miljontals spelare världen över. Age of Sigmar är dock bara en liten del av ett helt universum som innefattar allt från tv-serier, film, dataspel och serieböcker. Här nedan kan du läsa allt du behöver veta om Warhammer: Age of Sigmar samt hur man kan spela Warhammer.

 Spela Warhammer spel Online

Warhammer är en kollektion av mängder av medier. Bland dessa finner du data- och Tv-spel, vilka du kan spela via nätet. Till dessa hör bland annat Vermintide-serien samt Warhammer 40k- spelen. För att ta dig an Warhammer spel online, kommer du dock behöva betala för det privilegiet.

Dessa är alltså inte gratis och går att köpa både i fysiska butiker som via spelportaler på internet. Längre ner i texten kommer vi gå igenom ett antal av de Warhammer spel online som är tillgängliga idag, samt några som inte längre finns i lika stor utsträckning.

Den här genomgången handlar dock om bordsspelet Age of Sigmar. Det spelas analogt med fysiska pjäser, spelplaner samt aktioner. Vi kommer att diskutera alla de grundläggande reglerna samt speluppsättningen. Vi kommer även gå igenom spelgången för att ge en enkel och lättläst, om än grundlig, genomgång av spelet.

Warhammer: Age of Sigmar – Så spelar du

Warhammer spel Age of Sigmar

På sin yta kan Warhammer: Age of Sigmar se ut mer som en lek än ett spel. Varje deltagare har sina egna spelfigurer, vilka de själva oftast konstruerat samt målat. Därtill hör en mycket detaljrik spelplan som inte liknar de klassiska brädspelen. Även om det är lika roligt som att leka med figurer i en fantasifylld, magisk värld, så är det även ett Warhammer spel.

Det tillkommer således regler samt ett korrekt sätt att göra saker på. Kallade ”Table-top figurine games” på engelska, kan man på svenska använda sig av begreppet bordsspel för att beskriva Warhammer: Age of Sigmar. Målet är dock som i de flesta spel. Det att finna segern genom olika metoder som besegrar dina motståndare.

Det första som följer här nedan är en genomgång av hur du ställer upp spelplanen inför en session när du vill spela Warhammer. Upplägget, spelplanen samt de spelfigurer (spelpjäser) som medverkar i spelet är vad du kommer läsa om här. Därefter kommer du kunna ta del av själva spelgången, vilken består av ett antal faser. Sist men inte minst i genomgången av detta Warhammer spel så skall vi ta en titt på reglerna.

Spelupplägg

Det finns mycket som inkluderas i en uppsättning av ett Warhammer: Age of Sigmar-set. Först och främst behöver du ha tillgång till figurinerna, eller spelpjäserna. Därefter har du spelplanen, vilken helst skall vara uppsatt för att efterlikna ett faktiskt slagfält. Det går visserligen att spela Warhammer på en bar yta, dock reducerar eller eliminerar det hela känslan under spelgången.

Sist men inte minst behöver du även ha tillgång till tärningar. Dessa avgör dina drag under det pågående spelet. Nedan följer en lite tabell över vad som bör inkluderas när du skall spela Warhammer: Age of Sigmar.

Artikel Antal
Spelpjäser Antalet beror på speluppsättningen
Spelplan 1 (Helst framställd med byggnader och dylikt)
Spelkort Varierande nummer, dock vanligt med 16 och uppåt
Regelbok 1
Tärningar 1 (Fler kan användas beroende på den överenskomna regelstrukturen)

Den absolut viktigaste delen av ditt spelupplägg i något Warhammer bordsspel är regelboken. Reglerna i spelen är mycket komplexa och kräver sina studier. Det finns dock förenklade regler, vilka är bäst anpassade för de som just börjar spela. Har du dock en god rutin i hur man spelar, kan du bruka dig av de mer avancerade upplägget. Här kommer mängder med nya vinklar och nyanser av spelgången att tillämpas för en än mer omfattande spelgång.

Spelplan

Warhammer spel Age of Sigmar

Spelplanen i ett Warhammer spel är mycket speciell, särskilt för den som inte är van vid sådana här figurinspel sedan tidigare. Det kommer mer att likna en installation för lek än en faktisk spelyta. Dock har allt på planen något att erbjuda, oavsett om det berör själva spelgången eller rent estetiskt. Det finns oändligt många varianter på spelplaner i Warhammer: Age of Sigmar, där många av de större är permanenta installationer.

Det betyder att folk använder dem likt leksakstågbanor, där mycket energi och fantasifulla investeringar gjorts i uppsättningen. Det här är inte ett måste, men något man kan roa sig med inför själva spelandet. En väl konstruerad spelplan gör även mycket för inlevelsen i spelet, vilken är mycket viktig för att du skall få ut så mycket nöje som möjligt. På det sättet liknar Warhammer Dungeons & Dragons, om än mer interaktivt då du spelar med fysiska figuriner i en uppbyggd värld.

Det brukar inte finnas några designerade spelrutor att förhålla sig till i ett Warhammer spel såsom Age of Sigmar. I stället räknas avståndet mellan dina Warhammer figurer som den yta där olika drag kan ske. Som exempel, kan vissa pjäser inte flytta ett vist avstånd från andra. Avståndsmätningen sker oftast i tum (”Inches” ca. 2,5 cm) då spelets ursprung är från engelsktalande länder. Detta kan dock konfigureras för att bättre passa svenska mått.

Spelpjäser

En av de mest välkända aspekterna av Warhammer spel såsom Age of Sigmar är figurinerna. Dessa är välkonstruerade små statyetter som du själv kan välja att dekorera såsom du önskar. Det finns visserligen vissa regler att förhålla sig till här med. Du kan bland annat inte använda två delar från olika typer eller arméer för att konstruera en hybrid.

Hur du dock önskar att dekorera med färg och annat utseende som tillhör din armé-typ går bra. Det finns dem som aldrig spelat Warhammer bordsspel, men som ändå äger dessa figuriner. De har då som en hobby att varsamt och intrikat utsmycka de små statyetterna. Det här har blivit populärt långt bortom spelen och är en alldeles egen del av Warhammer-universumet.

Spela Warhammer Age of Sigmar

Reglerna när det dock kommer till figurinerna som spelpjäser är relativt enkla. Varje spelpjäs har en speciell förmåga som tillfaller den trupp-typen. Det finns således de pjäser som är betydligt mer värdefulla eller besitter mer kraft än andra. Det finns även distinkta skillnader som avgör vilken armé en pjäs tillhör. De olika raserna slåss inom sina egna förband, om det inte existerar en allians mellan två rader i enlighet med storyn.

Det sista som skall nämnas under den här rubriken är generaler. Dessa är pjäser du utser inför en spelrunda, vilka leder dina trupper i fält. Det tillfaller särskilda förmågor och regler när det kommer till en general, vilka kommer ha en viktig utgång för själva spelgången. Du kan dock i regel ersätta en general utifall att denna skulle dö.

Stridsplan

När allt är iordningställt på spelplanen och pjäserna väntas på att placeras ut, är det dags att väla en stridsplan (Battleplan). Det här är en strategisk utgångspunkt som du och de andra kommer att använda av under spelets gång. Den inkluderar vanligtvis fyra sektioner, vilka är som följer:

 • Rubrik
 • Uppställning
 • Specialregler
 • Ärorik Seger

Under Rubrik-sektionen väljer ni helt enkelt den plan som ni känner passar bäst. Namnet kommer senare fungera som en hänvisning till hur spelet skall utveckla sig. Man måste förhålla sig till stridsplanen med alla dess sektioner för att spelgången skall bli både ärlig som följbar.

Under Uppställningen skall alla deltagare i spelet följa de utgångspositioner på spelpjäserna som stridsplanen hänvisar till. Det här är viktigt för att få en så flytande spelgång som möjligt. Det eliminerar även risken för att någon skall börja från en alltför fördelaktig position på planen.

Det kan även tillkomma specialregler i ett Warhammer spel stridsplan. Dessa kan bland annat beröra särskilda situationer eller scenarion som kan förekomma under spelgången. Andra exempel på specialregler handlar om taktiska applikationer eller unika förmågor som blir tillgängliga. För nya spelare kan dock specialregler ignoreras, om det så önskas en enklare spelgång.

Ärorik Seger-sektionen i stridsplanen handlar om hur man vinner spelet. Det kan finnas vissa speciella kriterier som behöver uppfyllas. Om en stridsplan dock inte innehåller några sådana vinstvillkor, handlar det om ”Last man standing”. Det betyder att du då i stället skall utradera spelpjäserna för alla andra spelare från spelplanen, med undantaget av de som tillhör en allierad.

Warhammer Spelgång

Warhammer spel Age of Sigmar

Warhammer: Age of Sigmar spelas i omgångar. Du använder en tärning för att bestämma utgången av din spelrunda, varpå din motståndare därefter får spela sin tur. En omgång har avslutats när båda spelarna kompletterat sin runda. Varje spelrundag består även av ett antal faser, vilka är sex till antalet. Varje fas initierar ett nytt moment i spelutvecklingen och kommer introducera olika möjliga händelser.

Tillsammans kommer faserna att skapa en komplett omgång där dina trupper går igenom flertalet stadier av aktioner på spelplanen. Faserna räknas som följande: Hjältefasen, Förflyttning, Missiler, Anfall, Närstrid och Stridschocksfasen. Efter att en spelomgång avslutats, påbörjas nästa i samma mönster och följetång. Här nedan kommer vi nu gå igenom dessa faser mer ingående för att ge en bättre bild av vad som involveras i varje steg av spelgången.

Warhammer spel – Olika faser

Följande faser ingår i en spelrunda. Både du som din motståndare behöver vardera genomföra alla sex faser för att spela en komplett omgång.

 • Hjältefasen
 • Förflyttning
 • Missiler
 • Anfall
 • Närstrid
 • Stridschockfasen

Hjältefasen

Hjältefasen är den första du går igenom under din spelrunda i ett Warhammer spel likt Age of Sigmar. Det är här du använder dig av dina warscrolls, vilka är spelkort med särskilda förmågor. Du kommer även kunna använda trollformler under denna fas, förutsatt att du har trollkarlar bland dina trupper som kan kasta dessa. Den främsta tillgången du har under Hjältefasen är dock befälsförmågor.

En befälsförmåga kommer kunna ge dig fördelar under de följande faserna och påverkar allt från rörelsemönster till anfallsskada eller försvar för dina andra spelpjäser. Enbart särskilda typer av pjäser, dvs. Hjältar, har dock rätten till att bruka sig av en befälsförmåga. Du använder en särskild valuta kallad befälspoäng när du använder dessa förmågor.

Dessa tilldelas utifrån hur många warscroll-bataljoner du har på planen. Du får även alltid en befälspoäng när du inleder en ny spelomgång. Det finns inga begränsningar på hur många befälsförmågor du kan använda under Hjältefasen, så länge du har tillgång till tillräckligt med befälspoäng. Ett exempel på en befälsförmåga är ”Inspirerande närvaro”. Om du aktiverar den för en av dina trupper, kommer dessa att undgå den sista fasen i spelrundan, dvs. Stridschocksfasen.

Förflyttning

Spela Warhammer Age of Sigmar

I nästa fas sker förflyttningen av dina spelpjäser över planen. Här tillåts du välja så många trupper du önskar att flytta. Du tillåts dock enbart flytta samma förband endast en gång under denna fas. Man kan manövrera dina pjäser såsom du vill, så länge rörelsen det förhåller sig till reglerna.

Du kan således välja att antingen gå i rakt fram i en riktning, eller ta lite omvägar med en mer krokig vägbana. Man tillåts dock inte flytta ”över” andra spelpjäser på planen eller över planens kant. Du måste alltså stanna inom spelytan. Som spelare måste man även förflytta ett förband samtidigt. Du kan alltså inte isolera en av medlemmarna i en trupp, utan alla måste vara sammanhållna.

I Warhammer: Age of Sigmar finns det även olika typer av tempo eller omständigheter som påverkar hur dina pjäser rör sig över spelplanen. Om du befinner dig i ett område märkt med terräng som tex. en mur, kan du flytta över denna. Du måste dock räkna klättringen som två steg: en för att gå upp på muren och en för att hoppa ner på andra sidan.

Om du väljer att retirera med ett förband, kommer du även här behöva förhålla dig till andra regler. Dessa berör hur nära du får vara ett fiendeförband under själva flyttningsmomentet. Du kan även använda dig av en springfunktion, där du får fram fler rörelsesteg med ett tärningskast.

En trupp som dock sprungit under förflyttningsfasen kommer inte kunna genomföra några attacker senare under spelrundan. Sist men inte minst kan du även välja att flyga, dock bara under vissa omständigheter. För att flyga fram över spelplanen, behöver du ha ett warscroll som tillåter för detta. Detta warscroll behöver då användas i den första fasen, dvs. Hjältefasen.

Missiler

I den tredje fasen kommer du använda en särskild trupp-typ, de som har tillgång till distansvapen. Detta kan handla om allt från spjutkastare till armborstmän och bågskyttar. Det finns distinkta regler för när dessa förband tillåts använda sin attack. Om du står inom tre tum av ett fiendeförband med dina missiltrupper, tillåts du genomföra en attack mot dem.

Det är dock enbart den närliggande fiendestyrkan som du kan attackera i detta scenario. Du attackerar genom att slå din tärning, varpå skadan räknas ut. Andra missilattacker kan ske så länge det finns ett avstånd av minst tre tum mellan ett allierat förband och fienden. Det finns även en särskild regel som berör attacker mot fiendehjältar, dvs. de starkaste spelpjäserna hos din motståndare.

Om en fiendehjälte skulle stå i närheten av ett fientligt förband, som i sin tur består av minst tre pjäser, kommer du behöva ta bort 1 skadepoäng från varje tärningskast. Denna regel appliceras, då fiendehjälten i fråga ”täcks” till viss del av sina närliggande trupper. Regeln om täckning av det här slaget kommer dock inte in i bilden om hjälten är av en monster-art.

Anfall

I anfallsfasen är det dags att rycka fram över spelplanen med dina närstridstrupper. Det är inte här du utdelar attacker, utan enbart närmar dig motståndarna inför själva närstridsfasen. Du kan förflytta dig i ett anfall med dina förband, så länge dessa befinner sig tolv tum bortom en fiendestyrka. Du slår sedan två tärningar, varpå du får förflytta dig det antalet steg som kommer upp.

Om du söker att attackera i nästa fas, behöver du befinna dig inom tre tum av motståndarens spelpjäser. Du kommer inte kunna använda trupper som under förflyttningsfasen antingen har retirerat eller sprungit. Det är även inte möjligt att göra en framryckning med de av dina förband som redan står inom 3-tumszonen av fienden. Det finns ytterligare en regel som berör när du är redo att genomföra en mer regelrätt attack i nästa fas.

Det är hur nära du står motståndaren med den första pjäs som du flyttar i anfallsfasen. Denna pjäs måste landa inom ½ tum av den fiendestyrka du ämnar attackera. Om du inte skulle nå fram, dvs. missa det avståndet, ses ditt drag som ett ”misslyckat anfall”. Pjäserna i det förband du förflyttade är nu låsta för resten av spelrundan. Du tillåts flytta så många trupper du önskar under anfallsfasen. Varje ny truppförflyttning måste dock ske efter att du kompletterat en föregående med alla pjäser i det förbandet.

Närstrid

Warhammer spel Age of Sigmar

Här kommer möjligen den mest spännande fasen, där du och din motståndare skall ta upp till kamp i närstrid. Det här sker turvis, där den som har spelrundan inleder bataljen. Du kan enbart använda trupper som antingen förflyttat sig fram under den föregående fasen till en attackposition eller de trupper du redan har i närheten. Maxdistansen som gäller för att ett förband skall kunna delta i närstrid är tre tum.

När striden väl inleds har du två val. Du kan först och främst välja att delta i kampen genom att slå en tärning för din valda spelpjäs. Om du dock inte ser en idé i att slåss just där och då, kan du även stå över, dvs. ”passa”. När du fattat ett val av vad du vill göra och genomfört den aktionen, är det din motståndares tur. Även denne har samma val som du vad det gäller att strida eller passa.

Om både du och din motståndare passar en gång var i följd, avslutas striden mellan förbanden. När du genomför en attack, sker det med det vapen som dina spelpjäser är bestyckade med. Undantaget är om du har aktiverat ett warscroll som ger särskilda färdigheter eller förmågor. I sådana fall kan dessa även inkluderas i attacken. När tillräckligt skada, utefter spel-mallen, har åsamkats en spelpjäs och förband, kommer trupper att börja dö. Dessa tas då bort från spelplanen.

Stridschockfasen

Den avslutande Stridschockfasen är den där du skall sammanräkna dina förluster och pröva dina truppers moral. Det här sker genom tärningskast, där du även räknar med det basvärde som moralen hos din armé har. Du kan som sagt undvika denna fas för ett särskilt förband om du använt en befälsförmåga som tillåter för det. Utöver det här undantaget, så behöver stridschockfasen genomföras för alla förband du har på spelplanen i tur och ordning.

För att ”testa” moralen hos dina trupper, behöver du följa en ekvation som ser ut som följande: Du slår först en tärning och tar den siffra som kommer upp. Du lägger sedan till ytterligare 1 för varje stridande spelpjäs som dog under spelomgången. I den andra spalten av poäng, vilken kallas för dina truppers ”tapperhetsförmåga” har du ett basvärde. Du lägger även till 1 här för varje tionde man som fortfarande ingår i truppen.

Du har nu två poängspalter, en som består av tärningsslaget samt dina förlorade enheter och en som består av din tapperhetsförmåga. Om Den första spalten, dvs. Stridschocktestet, är av en högre siffra än tapperhetsförmågan, kommer du förlora en enhet av det förbandet till det värde som stridschocktester överstiger moralen med. Det kallas då att dina enheter ”flyr”. Du tillåts dock själv välja vilka truppslag det är som flyr fältet. Du ställer dessa vid sidan av planen, varpå de räknas ut ur resten av spelgången.

Spelregler för Warhammer: Age of Sigmar

Det finns som sagt mängder av regler för Warhammer spel, av vilka vi inte kommer kunna inkludera alla. I stället har vi här nedan gjort en sammanställning på några av de mer grundläggande reglerna som förekommer i Warhammer: Age of Sigmar. Dessa är några du alltid bör förhålla dig till. Dessa regler är som följer:

 • Generalen: Inför varje session när du skall spela Warhammer behöver du välja ut en general. Denna spelpjäs blir sedan viktig under kommande spelomgångar, då pjäsen i fråga besitter särskilda förmågor. Det finns dock regler om hur nära en general behöver vara en stridande enhet för att de skall dra nytta av hans närvaro.
 • Distans: Då Warhammer: Age of Sigmar saknar spelrutor på planen, är det distansen mellan trupperna som spelar roll. Den bestämmer bland annat hur du kan röra dig med de individuella pjäserna, där de som ingår i ett förband måste befinna sig inom ett visst avstånd av varandra. Distansen till motståndare avgör även när du kan attackera eller ej.
 • Tärning: Allt du gör i väg av rörelser och attacker på spelplanen sker genom tärningskast. Beroende på hur du vill spela, kan du välja att ha fler tärningar till hands än de ordinarie två stycken. För en tex. snabbare spelsession kan du välja att ha flera tärningar, då du i det läget kommer åsamka mer skada med dina attacker.
 • Terräng: Det finns bestämmelser även för terrängen på spelplanen i Warhammer: Age of Sigmar. Du kan vanligtvis röra dig över hinder och dylikt, så länge det inte finns några speciella regler kring dem. När du förflyttar dig över terräng kommer dock särskilda regler att gälla för ditt rörelsemönster.

Warhammer speluniversum

Warhammer spel Age of Sigmar

Warhammer är en omfattande värld fylld av mängder med olika mediaformat. Du har bland annat litteratur såsom serietidningar och böcker kring Warhammer, där berättelsen utvecklas. Sedan har Warhammer producerat både Tv-serier som filmer genom åren. Det är dock i spelandets värld som Warhammer kommer till sin essä. Det är nämligen ursprunget av det universum som byggts upp av företaget Games Workshop.

Idag är det lika populärt att spela bordsspelsvarianter av Warhammer som det är med de virtuella och digitala varorna. Det finns mängder med dataspel som är baserade på Warhammer-världen, varav vissa blivit högt hyllade av sina spelare. Här nedan kan du nu läsa vidare om några data- och Tv-spel som framställts och lanserats av Game Workshop genom åren.

Lista på olika Warhammer spel

 • Vermintide 1 & 2
 • Warhammer Online: Age of Reckoning
 • Warhammer Blood bowl 1-3
 • Total War: Warhammer 1-3

Vermintide 1 & 2

Vermintide är ett av de mest populära Warhammer-spelen på marknaden idag. Här har dataspelsutvecklaren Fatshark tagit några av de mest omtyckta Warhammer figuriner och satt dem i en virtuell värld för att besegra vågor av fiender. Vermintide är en FPS (First Person Shooter) där ditt mål är att ta dig från en punkt till en annan.

Under tiden skall du slutföra uppgifter, allt under ett tryck av fiender som stormar fram mot dig. Den första utgåvan av spelet publicerades i 2015 och visade sig vara så populär att en uppföljare snart kom. I 2018 kom så Vermintide 2, åter en gång publicerad av Fatshark. Spelet hade nya uppdrag, uppdaterad grafik samt några nya och intressanta funktioner.

Warhammer Online: Age of Reckoning

Nästa spel på listan blev tyvärr ett misslyckande för både Games Workshop som utvecklaren Mythic Entertainment. Det handlar då om MMORPG-spelet Warhammer Online: Age of Reckoning. Detta spel var i samma stuk som säg World of Warcraft och Guild Wars, där du tillsammans med tusentals andra spelare utforskande en värld online.

Projektet var enormt och hade stöd från bland annat dataspelsgiganten Electronic Arts. Dock gick det inte vägen för den här titeln, då den snart efter sin lansering i 2008 föll undan och hamnade långt bakom sina konkurrenter inom MMO-genren. Idag anses spelet vara en död klenod från en tid då Warhammer utmanade de största spelutvecklarna inom dataspelssfären och förlorade.

Warhammer Blood bowl 1–3

Blood Bowl är ett intressant inslag i Warhammers universum. Det är en typ av sportspel som tagit mycket inspiration från både rugby och amerikansk fotboll. Även om dessa två sporter i vanliga fall är våldsamma, tar Blood Bowl det hela till nya grader av brutalitet. Målet i spelet är att göra poäng på motståndaren genom att manövrera dina lagspelare över planen.

Detta sker dock med de mest våldsammaste tilltag. Det första Blood Bowl-spelet lanserades först i 2009 och blev måttligt populärt. I 2014 kom uppföljaren med en uppdaterad grafik och nya funktioner. Trots begränsade framgångar på marknaden, har även en tredje installation av Blood Bowl kommit ut, vilken lanserades i 2023. Idag står dessa tre spel i den lite mer obskyra delen av Warhammers spelutbud och tillhör inte de mest kända från Games Workshop. Dock har de en hängiven bas av entusiastiska spelare.

Total War: Warhammer 1–3

Följande sina framgångar i andra avenyer av spelande, slog sig Games Workshop samman med dataspelsutvecklarna Sega och Creative Assembly för att i 2015 lansera ett cross-over spel mellan Total War-serien och Warhammer. Resultatet blev (föga förvånande) ett spel vid namn Total War: Warhammer och bemöttes av hyllningar från såväl kritiker som spelare.

I spelet befinner du dig i samma miljö som i en vanlig Total War-titel, med både large scale-strategi som RTS. Skillnaden är dock att du befinner dig i Warhammers värld. Det här var således det första Total War-spel som använde sig av bland annat flygande trupptyper samt magi, vilket lade till en extra dos av taktiskt tänkande. Den första utgåvan blev så populär att två ytterligare följde i 2017 respektive 2022.

Warhammer vs. Warcraft

Warhammer spel Age of Sigmar

Det finns många som förvirrar Warhammer med Warcraft. Dessa två är konkurrerande fantasivärldar som dock kommer från olika utvecklare. Det finns många samband och likheter mellan dem, vilket ligger till grund för förvirringen. Det som främst utmärker Warcraft är att detta universum har lyckats med enorma framgångar inom dataspelsvärlden på en betydligt större skala än Warhammer.

Deras flaggskepp, World of Warcraft, har länge suttit på tronen som världens största MMORPG-spel. Warhammer har en mer blygsam uppkomst, då deras spel började som en analog sysselsättning, dvs. utanför dataspelssfären. Båda dessa universum innehåller dock liknande varelser och monster, med orcher, alver, dvärgar och drakar.

Warhammer – En total spelupplevelse

En av de mest intressanta aspekterna av Warhammer-bordsspelet, som alla Warhammer spel, är att det inte är självständigt. Det ingår i stället i ett gigantiskt universum av gemensamma karaktärer, berättelser och regler. Warhammer skapades i 1983 och publicerades av Games Workshop som ett bordsspel. Det blev dock mycket snabbt framgångsrikt och har idag miljontals anhängare som följer med i utvecklingen av både berättelserna samt spelutgåvorna.

Warhammer har även en stark anknytning till sina spelfigurer, vilka du själv kan måla och sätta samman. Dessa var länge den största inkomstkällan för Games Workshop, innan de började producera och licensiera ut dataspel. Warhammer figuriner går idag att finna i de flesta spel- och leksaksbutiker, där du även kan köpa färg och extra delar för att dekorera dem.

Warhammer: Age of Sigmar är den senaste utgåvan av bordsspelet och kommer även i flertalet olika varianter. Det finns ett basspel du kan köpa, vilket innehåller både spelpjäser som instruktioner på hur man spelar. Sedan har Games Workshop genom åren publicerat mängder med tilläggsspel, vilka befinner sig i samma universum men innehåller andra typer av arméer och raser.

Warhammer spel Age of Sigmar

Warhammer är så stort att det ständigt pågår turneringar världen över i bordsspelet. Det finns även tävlingar för Warhammer figuriner, där man kan ställa ut sina bäst dekorerade statyetter i hopp om att vinna i en typ av skönhetstävling för orcher och dvärgar.

Vanliga Frågor och Svar om Warhammer: Age of Sigmar

Vilka ger ut Warhammer?

Games Workshop äger rättigheterna till Warhammer. De använder sig dock av andra spelutvecklare för tex. dataspel.

När skapades det första Warhammer spel?

Den första utgåvan av Warhammer publicerades i 1983, då som bordsspel.

Använder man tärningar i Warhammer: Age of Sigmar?

Ja, tärningar används för allt från förflyttningar på spelplanen till attacker.

När kan jag använda spelkorten warscrolls i Warhammer: Age of Sigmar?

Warscrolls blir tillgängliga i den första fasen av spelrundan, dvs. Hjältefasen. De kan sedan aktiveras under de kommande faserna beroende på kortets förmågor.