Wordfeud Online

Wordfeud Online är ett fenomen som blivit aktuellt på nätet de senare åren. Baserat på andra ordspel såsom Alfapet, är målet i spelet att skapa ord utifrån bokstäver. Det har blivit särskilt populärt med att spela Wordfeud över sociala medier såsom Twitter eller Facebook. Spelet är tillgängligt via flertalet enheter såsom dator, mobiltelefon eller surfplatta. Här kommer du kunna läsa mer om Wordfeud Online och spelets upplägg, spelgång samt strategier för att vinna.

Wordfeud Online – Så spelar du

Det krävs inte mycket för att du skall kunna spela Wordfeud. Det enda kravet är att du har tillgång på en internetuppkoppling, så du kan umgås samt spela mot andra personer över nätet. Utöver nätverkskravet är dock Wordfeud Online spel anpassat för att vara spelbart genom de flesta medier. Det här har gjort spelet till en mycket populär tidsfördrift.

Det finns även inställningar i appen som driver Wordfeud, vilka kan tillåta dig att ta bort alla tidsbegränsningar för ett pågående spel. En omgång av Wordfeud blir således något kontinuerligt vilket du kan återvända till närhelst du har lust och tid. Principen med Wordfued Online är mycket simpel i sin baraste form. Som spelare skall du bilda ord utifrån bokstäver som du har till hands.

Dessa bokstäver kommer bli tilldelade vid spelets början samt vara tillgängliga under spelgången. På så sätt liknar Wordfeud i mångt och mycket andra spel där ord skall bildas likt Alfapet och Scrabble. Det här har dock verkat i Wordfeuds fördel, då spelet är lite enklare att ta sig an, samtidigt som formatet är igenkännligt för särskilt västerländska spelare.

Det är även helt gratis att spela Wordfeud Online. Spelet går att ladda ner som app till din telefon eller via Windows spelportal i de fall då du vill spela genom datorn. Här nedan kommer vi ge en grundlig genomgång av Wordfeuds struktur, spelgång samt regler. Vi har även inkluderat en liten strategiguide för den som vill göra bättre ifrån sig i spelet. Sist men inte minst diskuteras även följande fråga: Tillåts man fuska i Wordfeud?

Spelupplägg

Wordfeud Online 2

Spelplanen i Wordfeud Online liknar (likt hela konceptet) den du har i Alfapet. Det finns flertalet rutor arrangerade i en stor kvadrat på vilka du skall placera ut bokstäverna för att skapa ord. Några av rutorna har speciella kvalitéer som gynnar dig likt extrapoäng osv. I mitten av spelplanen finns även en stjärna. Enligt reglerna i Wordfeud skall alltid det första ordets som stavas passera stjärnan.

Det spelar dock inte roll vilken av bokstäverna i ordordningen som täcker stjärnan, så länge en gör det. Innan spelet tar vid kommer du att först få 7 bokstäver. Varje bokstav i spelet har även en värdemarkör, vilken avgör hur många poäng du får genom att stava med den bokstaven.

Som exempel, har bokstäverna ”N” och ”E” ett poängvärde av 1. Bokstaven ”V” har 4 i poängvärde, medan ”D” har 2. Skulle du således under spelets gång stava fram ordet ”VED”, tilldelas du 7 poäng under normala omständigheter. Denna poäng kan dock som sagt påverkas av specialrutor. Nedan kan du nu se poängvärdet på alla bokstäver som förekommer i Wordfeud Online:

Poängvärde Bokstav
1 A, D, E, I, N, R, S, T
2 G, L, O
3 B, F, H, K, M, V
4 P, U, Å, Ä, Ö
7 J, Y
8 C, X, Z

Utöver att vara ordbaserat i sin struktur, är Wordfeud även ett strategiskt spel. Du kommer således inte bara behöva ha ett bra ordförråd till hands, utan även lite taktiskt tänkande. Detta kan leda till invecklande men mycket underhållande ord- och stavföljder som täcker hela planen vid spelet ände.

Spelgång

När du har din motståndare klart för dig och spelplanen är uppställd enligt anvisningarna här ovan, kan en session av Wordfeud börja ta vid. Som nämnt är det du själv som väljer hur länge en spelomgång skall pågå. Det här kan du ställa in i förväg. Den första som börjar stava måste gå igenom stjärnan i mitten av spelplanen. Därefter är det nästa spelares tur att stava fram ord.

För det här behöver man dock både använda sig av de bokstäver som du själv har tillhands, likväl som de som existerar på spelplanen. Du behöver alltså använda bokstäver i din motståndares ord för att stava fram ditt. Du kommer dock få poäng även för de bokstäver som placerats ut av någon annan i ditt ord. Vad du inte tillåts göra är att skapa ett ord som ingår i ett annat, så länge inte hela bokstavsföljden bilar ett nytt ord.

Tillåtna och otillåtna ordskapelser

Wordfeud Online 3

Nedan har vi två exempel på vad som både är tillåtet och ej.:

Exempel 1, Tillåtet: Om det står VAGN på planen samt ordet HUS två rader åt höger stavat lodrät, skulle du kunna skriva HJUL framför VAGN. Det nya ordet som då bildas är VAGNHJUL, där U:et ingår i ordet HUS. De bokstäver som lagts till är märkta i kursiv.

H
V A G N H J U L
S

Denna ordbildning ger dig poäng både för de bokstäver du la ut samt de som ingår i det existerande ordet VAGN samt HUS.

Exempel 2, Icke tillåtet:

Nedan ser du att ordet GEVÄR redan existerar. Tillagt till ordet är nu bokstäverna L och D. Räknar med de tre sista i GEVÄR, har således ordet VÄRLD skapats. Detta är dock inte tillåtet, då hela bokstavsföljden GEVÄRLD inte bildar ett ord.

G E V Ä R L D

 

Bokstäver och specialrutor

Beroende på hur många bokstäver du använder vid stavningen, kommer du även få lika många nya av spelet. Du kommer förbruka flertalet av dessa under spelets gång. För varje ord du skapar kommer du även få poäng som motsvarar värdet på bokstäverna, tills en vinnare utses.

När det kommer till specialrutorna, finns det främst två sätt för dessa att profilera på spelplanen. Wordfeud Online har två typer av spelplaner, där en är standardversionen, medan den andra är slumpmässig. Spelar du på standardplanen, kommer den alltid se likadan ut. Den här är således enklast att skapa strategier för, då ytan du spelar på kommer vara densamma som tidigare sessioner.

Den slumpmässiga spelplanen är annorlunda i att inget är förutbestämt. Här kommer det att skiljas i allt från antalet specialrutor till vart de är placerade för varje ny omgång. Det blir således en lite mer kaosartad spelgång att välja denna, då vissa ord kan komma täcka flertalet specialrutor åt gången. Vi kommer ha en närmre genomgång av de specialrutor som existerar i Wordfued Online längre ner i den här texten.

Spelregler

Wordfeud Online 4

Reglerna när du skall spela Wordfeud är inte särskilt många. Dock är de mycket viktiga för att skapa en balanserad spelgång med gott om tävlingsanda. Nedan kan du nu läsa om de grundläggande reglerna i spelet, vilket är desamma för alla Wordfeud-varianter på nätet.

 • Wordfeuds ordlista: För varje session av Wordfeud, kommer spelets egen ordlista att gälla. Olikt Alfapet eller Scrabble, där du behöver ha ett lexikon till hands, kommer alltså spelet själv avgöra vad som är ett tillåtet ord eller ej. Du kan dock även på egen hand kolla upp dessa ord i spelets virtuella manual.
 • Poängräkning: Poängräkningen i Wordfeud Online sker utefter vilka bokstäver du använder i orden. Dessa skall sammanställas och läggas till din poängtotal, vilken sedan kommer avgöra om du vann eller ej.
 • Tillåtna bokstavsföljder: Som nämnt måste du skapa dina egna ord utifrån du själv har samt minst en bokstav som redan finns på spelplanen. Du kan även bilda längre ord från existerande ord, som visat i ett exempel längre upp i texten. Du kan dock inte bilda ett ord som ingår i ett annat, utan att hela bokstavsföljden också blir förståelig.
 • Tidsbegränsning: Man kan spela Wordfeud antingen med eller utan tidsbegränsningar. Dessa går att ställa in både för hur länge hela sessionen skall pågå som för längden på varje enskild spelrunda.
 • Vinstvillkor: Det finns ett antal sätt att vinna på i Wordfeud. De två vanligaste är dock som följer: Antingen vinner du genom att uppnå en förutbestämd totalpoäng, eller så vinner du när hela planen är täckt med bokstäver. I detta fall kommer poängen automatiskt att sammanställas, där den spelare med högst antal poäng vinner.
 • Fusk i Wordfeud: Vare sig man tillåts fuska i Wordfeud Online eller ej är en länge debatterad fråga. Om du möter främlingar på nätet brukar det vanligtvis inte vara acceptabelt beteende. Om du dock spelar med vänner och familj kan det finnas utrymme för lite fusk. Vi kommer diskutera det här lite mer inpå längre ner i texten.

Strategier för att spela Wordfeud

Wordfeud Online 1

Nedan kan du ta del av några tips på hur man gör bra ifrån sig i Wordfeud. De strategier vi nämner här nedan är anpassliga oavsett vilken spelplan du använder dig av. Även nya som mer erfarna spelare kommer kunna dra nytta av tipsen som följer:

Spela på specialrutor

Det finns som nämnt flertalet rutor på en Wordfeud-spelplan som ger särskilda fördelar för spelaren. Du bör fokusera på att närhelst möjligt landa på dessa rutor med en bokstav. Hela orden behöver dock inte täcka dem. Du får som mest poäng i utdelningen på ett ord när du hamnar på flera rutor samtidigt. Nedan kan du se en sammanställning av specialrutorna som förekommer i spelet samt vad deras utdelning är.

 • DL (Double Letter): DL är specialrutan för dubbel bokstavspoäng. Säg att du landar med bokstaven ”D” med sitt standardvärde av 2 på en av dessa specialrutor. Den bokstaven kommer nu att fördubblas till 4.
 • TL (Triple Letter): Den härspecialrutan fungerar likadant som ovannämnda DL-rutan. Skillnaden är dock att du här får tre gånger värdet på den bokstav som landar på TL.
 • DW (Double Word): Dubble Word är ytterligare en specialruta som ger dig extra poäng. Här kommer dock hela ordet att fördubblas i värde när en bokstav landar på den.
 • TW (Triple Word): Sist men långt ifrån minst finns det även en specialruta vid namn TW. Det här är Triple Word-rutan, vilken ger dig samma förmåner som ovannämnda DW i att hela ordet du stavar får högre poäng. Här blir värdet tre gånger så högt.

Ytterligare Tips & Råd

 • Spela på specialrutor: Föga förvånande, är det alltid en god idé att satsa på specialrutorna. De kommer ge dig mängder med poängfördelar och är en bra väg att gå för vinsten. Om möjligt skall du även försöka hitta ord som täcker mer än en specialruta åt gången. Det här kommer garanterat ge dig flertalet mer i poäng än standardvärderingen av ordet.
 • Försök kombinera längre ord: Detta tips är ganska så enkelt. Försök stava så långa ord som möjligt. Du kommer alltid få fler bokstäver att spela med i Wordfeud Online, så spara inte på dem utifall att du ser möjligheten till att stava långa, poänggivande ord.
 • Hitta luckor för få bokstäver: Ett annat tips vi kan ge är förankrat med det som följer här under. Om du har mindre värdefulla bokstäver att spela med, kan du försöka hitta luckor mellan två existerande ord på spelplanen för att stava med dina motspelares bokstäver också. På detta vis kan du kamma hem många poäng trots en liten insats.
 • Spara på dyrbara bokstäver: Vi skrev visserligen att du skall försöka stava långa ord och inte spara på bokstäverna. Detta stämmer i de flesta fall. Om du dock har ett antal värdefulla bokstäver på hand, som tillsammans är nära att stava ett ord. Håll tag i dem å tills en sådan möjlighet öppnar upp sig på planen.
 • ”Lås” bokstäver med höga poäng: Om du har bokstäver som ger en hög poäng, kan du försöka ”låsa” dessa på spelplanen. Det betyder att du skriver i kanten av planen eller precis brevid ett existerande ord. Du gör det alltså svårt för andra spelare att använda sig av dina värdefulla bokstäver.

Fuska i Wordfeud?

Så, tillåts man fuska i Wordfeud. Först och främst måste man definiera vad fusk betyder. Att använda en så kallad ordgenerator, som du kan finna online, anses vara fusk av den högsta graden. Då spelar du inte längre själv, utan låter en dator sammanställa ord med dina bokstäver. Det finns dock en aspekt av hjälpmedel som vissa ser som fusk, medan andra inte är så fientligt inställda. Det är en ordbok av något slag likt ett lexikon eller encyklopedi.

Wordfeud Online kan ses lika mycket som ett spel, likt det är ett läromedel. Du kan således få många nya ord att använda dig av genom spelet och utöka ditt ordförråd. En ordbok får därmed ses som ett plus och bör inte alltid fördömas som fusk om du använder en ordbok under spelgången. Du bör dock etablera i förväg att det tillåts med de du spelar mot. Hjälpmedel i form av ordböcker bör särskilt vara något man tillåter barn för deras lärdoms skull.

Wordfeud Online – Stavningsspelet på sociala medier

Wordfeud har blivit en sensation och är ett väl etablerat spel i västvärlden. Det skapades i 2010 av norrmannen Håkon Bertheussen och når idag miljontals spelare världen över. Konceptet med Wordfeud Online är mycket simpelt, vilket lett till succén. Det är lätt att påbörja, har ett igenkännligt och underhållande format, samt kan avslutas närhelst man har lust med det.

Ursprungsvarianten av Wordfeud bestod av en app du laddar ner till din mobiltelefon. Så snart spelet exploderade i popularitet, blev det även tillgängligt på surfplattor. Idag kan man även spela Wordfeud Online via datorn tack vare Microsoft och deras app-store som medföljer Windows. Där kan du ladda ner Wordfeud tillsammans med många andra spel såsom en kollektion av patienskortspel.

Wordfeud i sociala medier

Där Wordfeud blev en riktigt framgång var på sociala medier. Spelet tog den här delen av IT-sfären med storm. Den simpla uppsättningen ledde till att flertalet personer kunde implementera Wordfeud som en del av sitt sociala utbyte online. Spelet hjälpte således till med att hålla kontakten mellan folk. Särskilt Twitter och Facebook blev plattformar där Wordfeud kunde briljera med sitt format.

Idag är intresset lika stort kring spelet, även om ”hettan” har avtagit lite. Wordfeud är mer av en vardaglig sysselsättning idag än en het fluga bland världens internetanvändare. Det tillkommer dock ständigt uppdateringar till spelet än idag. Det är även gratis att spela och historien har visat på att kostnadsfria produkter och tjänster aldrig kommer gå ur tiden.

Eva Karlsson
Skriven av

Eva Karlsson

Eva Karlsson är en entusiastisk spelare som älskar både brädspel och kortspel. För henne har spel alltid varit ett stort fritidsintresse. De har både hjälpt henne att koppla bort stressfyllda saker i livet och att uppleva spänning. Hon jobbade tidigare som lärare. Nu är hon skribent på Spel-online, där hon delar med sig av sin djupa kunskap om spel. Förutom sitt intensiva intresse för spel älskar hon djur. Hemmavid har hon tre katter, två hundar och en sköldpadda. Det gör att det alltid fullt ös hemma hos Eva. Att komma hem till henne på spelkvällar är en härlig upplevelse, men ingenting för dig som är allergisk mot pälsdjur.