Schack Spel Online

Schack är utan tvekan ett av världens mest populära brädspel. Det spelas i alla hörn och av alla möjliga folkslag på jorden. Enkelt att lära sig och svårt att bemästra, har schack genom århundradena etablerats som en kulturell klenod vilken vi värnar om än idag. Här nedan kommer du kunna läsa om reglerna och speluppsättningen kring ett parti schack. Vi kommer även erbjuda en gratisvariant av Schack Online, där du kan utmana antingen en dator eller andra spelare.

Gratis Schack Online Spel

[GAME]

Det finns inte mycket som skiljer ett nätbaserat Schack spel Online från den analoga varan. Reglerna, spelplanens upplägg och omgångarna sker på samma sätt. Du flyttar dina pjäser antingen genom att dra dem över skärmen eller genom klickningar på det virtuella spelbrädet. En aspekt där internet kan göra skillnad är avgörandet om vem som startar en spelomgång. Det är även enklare med tidshållningen vid de fall man spelar med en klocka. Utöver det är den Schack Online-version vi erbjuder här ovan precis likadan som de du spelar fysiskt.

Schack Online uppsättning

Innan man kan börja gå igenom de grundläggande reglerna för schack och Schack Online, måste man ha en bild av hur själva spelet är uppsatt. Schack är ett så kallat brädspel, vilket betyder att det finns en definierad spelplan att förhålla sig till. På denna placeras sedan spelpjäserna ut. I schack finns det traditionellt två uppsättningar av samma pjäser, där den ena är vit tillfärgen medan den andra är svart.

Schack Online Spelupplägg

Varje uppsättning består av 16 pjäser vilka är uppdelade som följande: 8 Bönder, 2 Torn, 2 Hästar, 2 Löpare, 1 Drottning samt 1 kung. Vid spelets början radas pjäserna upp i varsin ände på den fyrkantiga spelplanen. En tärning kan vara involverad under spelets gång, dock då bara i början. Den är till för att avgöra vem som inleder spelgången med det första draget. De vita pjäserna är de som alltid börjar.

Schack Spelplan

Spelplanen är som nämnt ovan en jämn fyrkant. Den består av sammanlagt 64 spelrutor vilka skiftar i färg från ljust till mörkt vartannat vågräta steg på planen. Pjäserna ställs upp innan spelet börjar på två rader vid motsvarande sidor på schackbrädet. I varsitt hörn skall du först ställa de två tornen. Därefter följer hästarna och löparna i samma frekvens, dvs. ett respektive två steg in från tornen.

På de två mittersta sidrutorna placerar du din drottning samt kung. De skall då stå med kungen till vänster och drottningen till höger. På nästa rad framför den yttersta sidoraden ställer du upp dina åtta bönder. På motsvarande sida av spelbrädet skall din motståndares pjäser ställas upp likadant. Du är nu redo att börja spela.

Här nedan kan du se en tabell som gestaltar startpositionerna för pjäserna.

Torn Häst Löpare Kung Dam Löpare Häst Torn
Bonde Bonde Bonde Bonde Bonde Bonde Bonde Bonde
 

 

Spelyta

 

 

Bonde Bonde Bonde Bonde Bonde Bonde Bonde Bonde
Torn Häst Löpare Kung Dam Löpare Häst Torn

Schack Spelgång

Målet med Schack Online är att utmanövrera din motståndare. Detta sker genom att du slår ut den andre deltagarens pjäser samt omringar och slår ut dennes kung. Man spelar i omgångar, där först den ena får göra sitt drag följt av den andra. I grund och botten är schack ett strategiskt spel, där du får tänka fram olika sätt att vinna på. Det kan betyda mängder av olika eventualiteter, vilket gör spelet till ett av de mest ombytliga som finns.

Schack Online Spelgång

En utgångsplan eller flexibilitet kan vara lika viktigt för att du skall vinna. Ibland kommer du som exempel behöva offra en mindre värd spelpjäs för att nå fram till ditt mål. Uttrycket schackmatt kommer från spelet och hänvisar till när du har manövrerat dig fram till en garanterad seger genom att slå ut motståndares kung.

Skulle du hota kungen, utan att nödvändigtvis ha möjligen till att slå ut pjäsen, kallas detta för schack. Då tvingas din motståndare till drag som förhindrar att du vid nästa omgång kan slå ut kungen. Detta kan betyda att man antingen placerar en annan pjäs i ”skottlinjen”, flyttar på kungen eller slår ut den pjäs som hotar kungen.

Schack Spelregler

Som ett spel som har existerat i mer eller mindre 1 500 år, finns det självfallet mängder med regler att hålla koll på i Schack. Dessa är även desamma vid spel på Schack Online. Dessa regler berör allt från vilka drag som är tillåtna, när man vinner eller förlorar samt huruvida man får ersätta pjäser eller ej. Nedan finner du nu en genomgång av de mer grundläggande reglerna i schack som är återkommande i de flesta varianter av spelet.

Grundläggande schackregler

 • Schack och Schack Online spelas vanligtvis med två spelare.
 • De vitfärgade pjäserna inleder alltid spelet med det första draget på spelplanen.
 • Kungen kan enbart flytta ett steg i alla riktningar per omgång. Det enda andra sättet att flytta din kung är genom en ”Rockad”. Det här är när du byter plats på ett av tornen samt din kung.
 • Rockad kan enbart ske när varken kungen eller det tornet du byter position med har bestått stationära under spelgången. Du kan således inte flytta på ett torn för att placera din kung bort från tornets utgångsposition. En Rockad räknas även som ett drag, varpå motspelaren får inleda sin omgång därefter.
 • En bonde flyttas vanligtvis ett steg per omgång. Undantaget kallas för en ”passant” och infaller om motspelarens bonde landar på samma rad på spelplanen som din. Det spelar ingen roll hur många rutor din bonde färdas över för att slå ut motståndarens pjäs, det räknas ändå som ett giltigt drag, dvs. en passant.
 • Spelet avslutas när en av kungarna är satt i schackmatt, om en av spelarna ger upp eller om betänketiden för en av spelarna löper ut (om man spelar med tidräkning).
 • Om du fått en mer värderad pjäs än en bonde utslagen under spelgången, kan du få denna åter. För det behöver du dock lyckas flytta en av dina bönder över hela spelplanen till motståndarens yttersta rad. Då kan du byta ut din bonde till en av dina utslagna pjäser.

Pjäsernas rörelsemönster

Att spela Schack handlar främst om hur du rör dina spelpjäser ute på planen. Det finns definierade regler för de rörelsemönster som får utspela sig för var och en av de olika pjäserna. Här nedan kan du se vad som tillåts eller ej i rörelser på spelplanen.

 • Bonde: Bondepjäsen inleder med att flytta två steg rakt framåt det första draget. Därefter får den flytta ett steg i samma riktning per omgång. Bonden kan dock enbart slå ut motståndarens pjäser genom diagonala rörelser dvs. snett framåt höger eller vänster.
 • Torn: Ett torn kan flytta sig i alla lodräta och vågräta riktningar från den ruta det står på. Torn kan inte röra sig diagonalt över spelplanen.
 • Häst: En häst (även kallad springare) förflyttar sig genom att förs röra sig i två steg lodrätt eller vågrätt, följt av ett steg åt höge eller vänster. Mönstret kan jämföras med ett ”L” på spelplanen. Hästen är den enda pjäsen som tillåts ”hoppa” över andra pjäser på planen.
 • Löpare: En löpare kan flytta sig längsmed alla de diagonala rutor som utgår från den ruta som pjäsen står på.
 • Drottning: En drottning kan röra sig i alla riktningar på spelplanen. Lodrätt, vågrätt och diagonala rörelser är alla tillåtna.
 • Kung: Kungen kan också röra sig i alla riktningar från sin ruta. Dock tillåts den här pjäsen enbart ett steg på planen per omgång. Undantaget är det ovannämnda Rockade-draget, när kungen byter position med ett av tornen.

Strategier i Schack Online

Det finns mängder med taktiker och strategier som kan användas under en spelsession av Schack Online. Att spela Schack är en tankesport, där dina drag inte bara är viktiga för stunden. Varje rörelse på spelplanen kan vara en del av en större strategi som inte bär frukt förrän du är antalet förflyttningar av pjäser inne i spelgången. Det finns dock vissa mer eller mindre etablerade taktiker som man bör sikta på i Schack. Här nedan kan du läsa om några av dem.

Begrepp på taktiker i Schack

 • Gaffel: Draget ”Gaffel” hänvisar till när du lyckas hota flera av din motståndares spelpjäser med endast en av dina. Detta kan även kallas för ett dubbelhot. Uttrycket gaffel hänvisar till besticket, vilket har flertalet uddar som utgår från en bas.
 • Bindning: Att försätta sin motståndare i bindning betyder att du mer eller mindre låser en pjäs på planen. Uttrycket hänvisar således till ett scenario där du hotar en av de mindre värda spelpjäserna hos motståndaren som skyddar en mer värdefull pjäs. Din motspelare kan således inte flytta på den mindre värda pjäsen utan att riskera en större förlust.
 • Instängning: Instängning är det uttryck som används för att beskriva ett schackscenario där du låst en motspelares pjäs genom att skära av alla möjliga rörelser för den. Schackmatt är således den ultimata instängningen som garanterar en seger.
 • Avdragare: En avdragare är likt Bindnings-taktiken, dock i motsatt effekt. Här flyttar du en av dina mindre värda pjäser för att presentera ett större hot från en pjäs med större rörelseförmåga. Detta drag används för att bland annat öppna upp spelplanen som att tex. göra drottningen fri.
 • Överlastning: En överlastning sker när en av pjäserna på spelplanen har alltför många uppgifter. Som exempel skulle det bli svårt för ett torn att både vakta ett område samt skydda andra spelpjäser.
 • Offerpjäs: En offerpjäs i Schack är en av de mindre värda spelpjäserna som du frivilligt låter motståndaren slå ut. Detta drag kan resultera i att din motspelare begår misstag eller att spelplanen öppnar upp sig.

Schackvarianter

Schack Online Spel varianter

Det ”vanliga” spela Schack som vi känner till idag är långt ifrån den enda varianten. Faktum är att det finns mängder av olika versioner av spelet som är populära. Att säga att man vill ”spela Schack” är således inte så definierande som man kan tro. Här nedan kommer du kunna läsa om såväl vanliga som mer ovanliga varianter av brädspelet vilka förekommer i både det fysiska liver som online.

Vanliga varianter

 • Tremanna-schack: Precis som det låter som, så är tremanna-schack en variant av spelet där tre deltar. Detta sker då genom omgångar.
 • Minischack: Minischack är en variant av spelet som äger rum på en betydligt mindre spelyta. Beroende på vilken bräda man använder sig av kan rutorna vara uppdelade på 5×5 eller 6×6 i stället för det vanliga 8×8 rutor.
 • Tärningsschack: Tärningsschack uppfanns för att föra in lite tur i spelgången. I den här varianten av brädspelet så använder sig båda deltagarna av en tärning för att avgöra sina rörelser på spelplanen. Med tärningens sex sidor i fokus, resulterar siffran som kommer för följande: 1 = inget drag, 2 = ett drag, 3 – 4 = två drag, 5 = tre drag och 6 = tre drag där ett tillåts göras med en av motståndarens spelpjäser.
 • Slagschack: Slagschack är en intressant variant på det vanliga schackspelet. I slagschack är det omvända vinstregler i att du skall försöka få alla dina pjäser utslagna så snabbt som möjligt. Det här betyder att du måste manövrera dina pjäser till att hamna under hot från din motspelare. När det scenariot uppstår, måste motståndaren slå ut alla de av dina pjäser som är möjliga.
 • 3D-schack: 3D-schack är en variant av spelet som spelas på en tredimensionell plan. Den mest kända formen av detta spel uppfanns i 1907 och består av spelplan på 5x5x5 rutor.

Andra varianter

 • Raketschack: Raketschack är en snabbare och lite mer provokativ typ av att spela schack på. Principen går ut på att antalet drag varje spelare har på sig ökar successivt för varje omgång. Som exempel, börjar spelet med att spelare 1 gör ett drag. Därpå får motståndaren, spelare 2, två drag att genomföra. Dessa följs av tre drag från spelare 1 osv. Det här pågår fram till att någon vinner.
 • Cylindershack: Cylinderschack spelas på ett särskilt vis, då spelplanen består den samma men räknas som utan några kanter. Du kan alltså röra dig lite som i mobilspelet ”Snake”, där du går genom ena sidan på brädet för att således hamna på den andra sidan. Alla regler består dock de samma, vilket även inkluderar de vanliga rörelsemönstren för pjäserna.
 • Kortschack: Kortschack är en typ av schackspel där turen återigen kommer in i bilden. Till skillnad från tärningsschack är dock den kortbaserade varianten än mer lutad åt slumpen. I kortschack får du dra ett kort från en lek inför varje drag. Detta kort kommer sedan ge dig uppmaningar som du måste följa. Det kan som exempel vara att du skall flytta en viss spelpjäs till en utsatt position. Det enklaste sättet att föreställa sig den här schackvarianten är genom att jämföra den med chanskorten i Monopol.
 • Bondeschack: Bondeschack följer samma regler som vanliga varianter av brädspelet. Skillnaden är dock att du i detta spel skall ställa upp enbart en rad med bönder samt en kung som utgångspunkt. Därefter spelar man på som vanligt. För att få in mer mobila och värdefulla spelpjäser, behöver du flytta en av dina bönder över hela spelplanen till den sista raden på motsvarande sida.

Historien bakom Schack

Skall man spåra Schackspel genom tidsgången får man titta väldigt långt bakåt i vår historia. Vad forskningen kring spelets ursprung visar på är att det vi känner till som Schack idag antagligen har rötter i flera olika bräd- och strategispel. Den tidigaste varianten av vårt moderna Schack tros dock komma från Indien, där spelet Chaturanga blev populärt under 500-talet e.fk. Det finns många likheter mellan Schack och det här över 1 500 år gamla spelet, inte minst när det kommer till spelbrädet.

Även pjäserna liknar varandra, med visserligen några skillnader såsom namn och rörelsemönster. Det har tidigare funnits en teori om att Schack uppfanns i antikens Kina. Där finns det än idag ett spel kallat Xiangqi vilket till viss del har samma principer som västvärldens Schackspel. Dock är det mer troligt att detta brädspel var en av inspirationerna till schack, mer än att det är den enskilda ursprungskällan.

När det kommer till Europa, kommer de första historiska dokumenten som nämner Schackspel från 900-talet. Det är sedan länge känt att bland annat våra förfäder i Norden spelade schack. Med sina strategiska aspekter blev spelet mycket populärt bland Skandinaviens vikingakulturer och de tidiga kungadömena som följde därefter.

I modernhistorien har Schack genomgått ett antal ändringar och förbättringar på förlegade idéer. Det är dock i mångt och mycket samma brädspel som tidigare europeiska generationer roat sig med. En av de största revolutionerna i schack är den virtuella anpassningen av spelet, vilket tillåtit oss att spela mot varandra över nätet.

Turneringar

För den som är riktigt duktig och vill spela Schack professionellt, finns det alla möjligheter till det. Schack har blivit en sport med såväl regionala som nationella och internationella organisationer. Det pågår ständigt turneringar vilka antingen sker fysiskt i lokaler eller via Schack Online. Om du visar på en färdighet i spelet, kan du komma att klättra i rakningen.

Det finns många exempel på världskända schackspelare, vars status är hög både inom som utanför sporten. Bland annat tillhör norrmannen Magnus Carlsen en av de större celebriteterna idag som gjorde sig ett namn genom att bli världsmästare i Schack. Utöver kändisskap kan man även känna ganska så bra pengar på att bli professionell schackspelare, då främst via sponsorskap.

Eva Karlsson
Skriven av

Eva Karlsson

Eva Karlsson är en entusiastisk spelare som älskar både brädspel och kortspel. För henne har spel alltid varit ett stort fritidsintresse. De har både hjälpt henne att koppla bort stressfyllda saker i livet och att uppleva spänning. Hon jobbade tidigare som lärare. Nu är hon skribent på Spel-online, där hon delar med sig av sin djupa kunskap om spel. Förutom sitt intensiva intresse för spel älskar hon djur. Hemmavid har hon tre katter, två hundar och en sköldpadda. Det gör att det alltid fullt ös hemma hos Eva. Att komma hem till henne på spelkvällar är en härlig upplevelse, men ingenting för dig som är allergisk mot pälsdjur.

Hur vinner man ett parti Schack?

Genom att slå ut motspelarens kung.

När uppfanns Schack?

För minst 1 500 år sedan.

Hur många rutor har ett Schackbräde?

64.

Får man byta ut spelpjäserna i Schack?

Om en bonde korsar hela spelplanen, kan denna bytas till en redan utslagen pjäs.

Vad är ”Schackmatt”?

Schackmatt uppkommer när en av kungarna är låst och således utslagen.