Spela Alfapet Online

Alfapet, känt som Scrabble på engelska, är ett spel baserat på ordkonstruktion. Du får poäng genom att använda brickor med bokstäver till att skapa ord. Alfapet är otroligt populärt och har lett till en utveckling av den här typen av spel likt Wordfeud. Det går att spela Alfapet online, där du utmanar andra spelare i dina ordkunskaper. Här kommer du kunna ta del av en gratisversion av spelet samt läsa vidare om Alfapets regler och upplägg.

Spela Alfapet Online

Många Alfapet Online spel som du finner på nätet är av en engelsk variant. Således kommer du inte kunna vinna med svenska ord. Om du dock har goda engelska kunskaper, kan du både spela framgångsrikt samt lära dig ytterligare ord. Alfapet Online fungerar precis som vid fysiskt spelande, där poängen räknas samman beroende på vilka ord du konstruerar på spelplanen. Du flyttar runt dina brickor med musknappen och de bokstäver du blir tilldelad avgörs av en RNG-modul (Random Number Generator) för en slumpmässig utgång.

Alfapet – Så spelar du

Alfapet Online 1

Grundkonceptet med Alfapet Online kan liknas vid ett korsord. Det handlar alltså om att skapa ord utifrån de bokstäver du har till hands. Varje bokstav är belagd med en viss siffra i poäng, beroende på hur svårt det anses vara att använda i ett ord. Således kommer du få betydligt mer poäng om du lyckas stava ett ord som exempel innehåller bokstaven Z eller X.

Alfapet kommer idag i flertalet olika varianter. Den klassiska versionen är dock den som är mest etablerad och igenkännlig. Spelplanen består av ett antal spelrutor där bokstävsbrickorna skall placeras. Dessa behöver följa en ordning som motsvarar de brickor som redan är lagda.

De bokstäver du sitter på kommer att användas för att bilda ord som löper i en antingen lod-eller vågrät riktning på spelplanen. Du kan få extra poäng utifall att en av de bokstäver du använder dig av i ordet landar på en särskild poängruta. Beroende på hur den ser ut, kommer således din poängräkning från ordet att modifieras.

Efter att du lyckats konstruera ett ord med dina bokstäver, behöver poängen sammanställas. Dessa räknas utifrån hur många poäng varje enskild bokstav i ordet är värd. Du vinner i Alfapet Online genom att ha mest poäng vid spelets slut. Den totala poänginsamlingen som du och dina motspelare kommit åt under spelets gång skall då sammanställas.

Spelupplägg

 

I ett klassiskt Alfapet-spel är det främst två artiklar som är viktiga. Den första är spelplanen, vilken orden skall stavas på. Den andra är de bokstävsbrickor som kommer att spelas ut på planen under spelgången. En typisk Alfapet spelplan har mellan 15×15 och 17×17 spelrutor. Det ger i sin tur 225 respektive 289 rutor att stava fram ord på. Några av rutorna är även försedda med specialitetsfunktioner, vilka kan ge extra poäng om du spelar på dem.

Innan du sätter upp spelplanen, behöver du bestämma vem som inleder med att stava ord. Detta sker vanligtvis genom ett tärningskast. Alternativt kan man även använda andra utslagningslekar såsom sten, sax eller påse för att avgöra vem som inleder spelet. När startspelaren är utsedd, är det dags att iordningsställa spelplanen vilken spelgången sedan skall utgå från.

Det första som måste ske är att startspelaren stavar fram ett ord med sina brickor på mitten av planen. Ordet måste således täcka mittenrutan. Det finns dock inga begränsningar på hur långt eller kort det behöver vara. Därefter behöver nästföljande deltagare stava fram ord med sina egna brickor. Dessa måste dock utgå det första ordet som lades ner av startspelaren.

Spelgång

Alfapet Online 2

När den inledande fasen av Alfapet Online passerats, kan spelet börja på riktigt. Här kommer nu dina ordkunskaper att vara avgörande för om du vinner eller ej. Under de kommande spelomgångarna skall alla deltagare försöka stava fram ord med ett redan existerande ord på spelplanen som utgång. Du får således inte ta och bilda ett helt eget ord med dina egna spelbrickor, utan måste alltid förhålla dig till de som redan stavats fram under tidigare spelomgångar.

Efter att du lagt ner dina brickor, kommer du behöva fylla på ditt förråd av bokstäver. Skulle du således använda tre av brickorna för att stava fram ett ord, behöver du plocka på dig tre till. När du placerat dina brickor räknar du även samman den totala poängen för ordet du stavade fram. Denna siffra skall sedan protokollföras.

Ordbildning

Du kan stava fram ord på flertalet olika sätt i Alfapet. Det finns således inte särskilt många direktiv som avgör hur du får fram de ord som ger poäng. En regel du behöver förhålla dig till är dock att ord inte får stavas baklänges. De måste alltså vara tydliga vid första anblicken. Du kan heller inte använda dig av diagonala linjer för att skriva, utan enbart ord som kommer fram i en lod- eller vågrät riktning räknas.

Ett undantag gäller för de spelomgångar som spelas med pilbrickorna. Dessa är bokstavsbrickor med pilar, vilka kan användas för att ändra riktningen mitt under ett pågående ord. Denna riktning måste dock alltid vara läsbar och får heller inte vara diagonal.

Nedan kan du nu ta del av några exempel på hur ord kan bildas i Alfapet.

 • Enkel stavning: Det här är det exempel som är mest vanligt i Alfapet. Det här kan vara att du använder dig av en bokstav på spelplanen för att stava ett annat ord. I exemplet ser du de tillagda bokstäverna i kursiv, vilka med den sista bokstaven i det första ordet bildar ”Ruta”:
T J U R U T A
 • Förlängning av ord: Ett annat sätt du kan stava ord på och vinna mycket poäng är genom en förlängning. Detta handlar då om att du lägger till ett antal bokstäver till ett existerande ord för att skapa ett nytt. Med detta drag får du både poängen av dina egna brickor samt alla de som ingick i originalordet. Det kan se ut på det här viset, där bokstäverna i kursiv är de tillagda brickorna.
R E N S K Ö T S E L
 • Flera ord: Sist men inte minst tillåts man även skapa flertalet ord under ett och samma drag. Du får dock inte lägga ut mer än en linje av brickor. Om du således kan finna ett ord som har många bokstäver vilka kan nyttjas av dig till en mängd mindre ord, kan du lägga ut dem som följande:
V A J E R
K L O

I exemplet ovan har ordet ”Klo” stavats, där även orden ”El” och ”Ro” uppkom. Du kommer nu få poäng för brickorna som medverkar i varje ord som stavats fram. Det här är en av de mest poänggivande sätten att lägga ut brickor på, då du både stavar ett eget ord helt från dina brickor, samtidigt som du håller dig inom regelverket om att du måste använda redan existerande ord på planen.

Vinstvillkor

Alfapet kommer att fortsätta fram tills att hela planen är täckt med ord. Alternativt kan spelet även avslutas om det inte finns några fler ordbrickor att använda sig av. Ett tredje alternativ är ämnat för en snabbare spelgång, där varje deltagare enbart får två rundor på sig att plocka så många poäng som möjligt. Det här är särskilt att föredra i de scenarion där man är flera personer som spelar samtidigt.

När en spelsession är avslutad, så sammanställer man poängen. Det första som bli hopräknat är de poäng du fick genom att använda dig av bokstavsbrickor. Därefter kommer även specialfunktioner och särskilda poängregler in i bilden. De är som följande:

 • Specialrutor: Specialrutorna går att finna runtom på spelplanen i Alfapet Online. De här ger dig olika poäng beroende på vad de säger. På bokstavspoängrutorna kommer du få multiplicera värdet på den bokstav du lagt ner med 2, 3 eller fyra gånger. En annan ruta ger dig två gånger bokstavenspoäng, men kräver dock även att du sedan drar av den siffran i poäng från de övriga bokstäverna i ordet.Sist men inte minst finns även specialrutan för ordpoäng. Här räknar du samman grundvärdet på det ord som stavas fram, för att sedan multiplicera det antingen 2, 3 eller 4 gånger. Det här är alltså den specialruta som ger mest poäng i spelet.
 • Använda brickor: Du kan även få extra poäng om du lyckas stava fram ord med alla dina brickor samtidigt. Beroende på hur många ni spelar med, kan det röra sig om olika mängder poäng. Så här ser den poängräkningen ut: Spelar ni med sex brickor vardera och du använder alla, får du ordets poäng + 40. Spelar ni med sju brickor får du +50 poäng och spelar ni med åtta brickor blir det + 60 poäng för ett ord stavat med alla bokstäver.

Spelregler

Det finns en hel del regler att förhålla sig till under en session av Alfapet Online. Här nere har vi sammanställt en lista på de mest vanliga eller förekommande reglerna, samt de som lägger grunden för spelgången.

 • Inga stavningsalternativ: Om du skulle finna dig utan några stavningsalternativ, kan du stå över en omgång. Du måste dock göra detta genom att byta ut antingen några eller alla dina bokstäver som du har på hand. När du gör det, räknas det helt enkelt som ditt drag under spelgången, varpå turen att lägga ord går över till nästa spelare.
 • Ordriktning: Ord får som sagt enbart läggas lod- eller vågrät på spelplanen. Ett ord kan dock komma att ändra riktning mitt under stavningen om en bokstavsbricka med en pil används. Pilen i det här fallet kommer indikera vilken riktning ordet skall ta från den punkten och framåt. Man behöver dock inte spela med pilarna om man så inte önskar.
 • Blank bricka: I Alfapet Online kommer du även kunna spela med blanka brickor. Det här är spelbrickor som inte har någon bokstav eller poäng tillskriven. Dessa kan dock användas för att komplettera ord du vill stava fram, men saknar en bokstav. Likt med pilbrickorna, behöver man inte använda dessa under spelgången.
 • Tillgång på brickor: Du måste alltid ha det fulla antalet brickor som ni spelar med på hand. Det betyder att du behöver ta nya för att ersätta de du använt under din spelgång.

Tolkningsregler

Här nedan följer två regler som kan vara öppen för tolkningar. De kan således justeras för att skapa en enklare spelmiljö eller vara ämnade för lärdom om det svenska språket.

 • Tillåtna ord: Regeln kring vilka ord som tillåts i Alfapet är öppen för tolkning och modifikation. I den klassiska uppsättningen av spelet brukar dock inte namn, förkortningar eller ord på enstaka bokstäver tillåtas. Detta är dock något som kan inkluderas under spelgången om man så önskar. Det bästa tipset för att lista ut vilka ord som får vara med eller ej är att hänvisa till ett ordlexikon. Finns ett ord med där, så kan det ingå i spelet.
 • Ordlexikon: Sist men inte minst kommer då frågan om ordlexikon med. Många som spelar Alfapet vill veta om man tillåts rådfråga dessa under spelgången. Likt med den ovannämnda ordtillåtelseregeln, är det här något man själv får bestämma. I vanliga fall tillåts det dock inte, då ditt personliga ordförråd är den enda källa på stavningar du bör ha tillgång till. Spelar man dock med yngre personer, där Alfapet Online även är ämnat att lära dem ord och deras betydelser, kan ett lexikon vara en god idé.

Varianter på Alfapet

Alfapet Online 3

Det finns många sätt att spela ord-baserade spel på. Korsord och liknande ordpussel har länge varit något som sysselsatt folk i alla åldrar. Således är det inte förvånande att även spelsfären kring våra språk är stor nog för att hysa flertalet olika varianter av Alfapet. Här nedan kan du nu läsa om några av dessa, samt särskilda versioner av själva Alfapet Online man kan pröva på.

 • Scrabble
 • Wordfeud
 • Solo-Alfapet
 • Alfapet med designerat tema

Scrabble

Scrabble och Alfapet nämns oftast i samma andetag. Faktum är att de båda är starkt förknippade med varandra. Det finns dock vissa skillnader mellan de två spelen. För det första är Scrabbles spelplan mindre än den du stöter på i Alfapet Online. Här är det 15×15 spelrutor som gäller framför 17×17.

Sedan kommer du även ha tillgång till lite mindre bonus- och specialrutor när du spelar Scrabble. Den mindre planen betyder även att det finns färre bokstavsbrickor att använda sig av. Sist men inte minst så är Scrabble den engelska varianten av Alfapet. Således kommer du inte ha tillgång till bokstäver såsom Å, Ä eller Ö. Orden som skall stavas fram behöver även vara på engelska.

Wordfeud

Wordfeud är ett omåttligt populärt spel som baseras på ord. Det skapades av en innovativ norrman och fick en särskilt stor spridning genom sociala medier. Det finns mycket i Wordfeud som dock liknar både Scrabble och Alfapet Online. En av de största skillnaderna är dock att Wordfeud kan pågå i näst intill ändlösa sessioner. Man kan alltså spela spelet utan någon tidsgräns.

Det här bjuder in till en spelgång som man kan återkomma till under flera dagar eller veckor, för att successivt och i långsam takt stava fram nya ord. Med sitt färgglada utseende och mer tillåtande speluppsättning är det här ett spel som gör sig utmärkt för temporär underhållning likt den man finner via sociala medier.

Solo-Alfapet

I Solo-Alfapet så spelar du som helt vanligt, dock med dig själv. Det finns olika sätt som du kan lägga ”patiens” med Alfapet Online på det här viset. Bland annat kan du välja att spela med enbart en uppsättning brickor framför dig. Du försöker då ständigt stava fram nya ord av de som bildas på planen.

Det här är ett bra sätt att träna. Om du vill tävla mer mot dig själv, kan du även ha två uppsättningar av bokstavsbrickor till hands. Då kommer du få mer att göra samt öppna upp för fler potentiella utgångar på spelandet, vilket i sin tur kan vara lite roligare.

Alfapet med designerat tema

Sist men inte minst kan du även välja att spela Alfapet med ett tema. Det här kommer då begränsa dina möjligheter att stava fram ord, vilket gör spelet lite svårare samt mer tävlingsinriktat. Exempel på teman kan bland annat vara en särskild kontinent, en miljö såsom en djungel eller sport.

De ord som då skall stavas fram kommer enbart räknas eller tillåtas om de följer det angivna temat. Det kan här vara en god idé att ha ett lexikon eller uppslagsverk nära till hands för att säkerställa att just temat har följts med varje ord som spelas ut på spelplanen.

Alfapet – Världens populäraste ord-spel

Alfapet är ett spel som de flesta idag bör känna till. Det har existerat i sitt sällskapsspelformat sedan det introducerades förra milleniet. Det Alfapet vi har tillgång till idag är dock en nyare variant, vilken kom sig av att originalversionen blev uppköpt av en annan spelutgivare. Alga, vilka skapade Scrabble (som blev Alfapet i Sverige), ägde dock fortfarande rättigheterna till namnet ”Alfapet”.

De kunde således använda sig av det för att lansera den nyare versionen, vilken var lite större till måtten på spelplanen och hade bland annat fler specialfunktioner under spelgången. Alfapet är enormt populärt idag bland alla åldersgrupper. Det används både för underhållning som ett läromedel.

Spelet förekommer således på de flesta ställen där folk samlas, inte minst i skolor och fritidsgårdar. Alfapets utsträckning i världen kan inte minst vittnas under de världsmästerskap som äger rum. Här träffas de mest flitiga ord-gurus för att tävla om att utses till världens bästa stavningsexpert.

Eva Karlsson
Skriven av

Eva Karlsson

Eva Karlsson är en entusiastisk spelare som älskar både brädspel och kortspel. För henne har spel alltid varit ett stort fritidsintresse. De har både hjälpt henne att koppla bort stressfyllda saker i livet och att uppleva spänning. Hon jobbade tidigare som lärare. Nu är hon skribent på Spel-online, där hon delar med sig av sin djupa kunskap om spel. Förutom sitt intensiva intresse för spel älskar hon djur. Hemmavid har hon tre katter, två hundar och en sköldpadda. Det gör att det alltid fullt ös hemma hos Eva. Att komma hem till henne på spelkvällar är en härlig upplevelse, men ingenting för dig som är allergisk mot pälsdjur.

Vanliga Frågor och Svar om Alfapet Online

Vad är skillnaden på Alfapet och Scrabble?

De är i det stora hela samma spel. Vissa små skillnader förekommer dock som storleken på spelplanen.

Vilka ord tillåts i Alfapet?

Den generella regeln är att du får använda ord som går att hitta i ordlexikon.

Hur vinner man i Alfapet Online?

Genom en sammanställning av dina bokstavs- och ordpoäng under spelgången.

Kostar det att spela Alfapet Online?

Nej, den version av spelet du finner här är helt gratis.